Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.E5

Forslag

Plannummer 2.1.E5
Plannavn Erhvervsområde ved Ravnhøjvej og Hornbjergvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Max. Bygningshøjde: 8,5 m bortset fra enkelte bygningsafsnit. Hvor terrænforholdene, herunder banevolden, kan udnyttes positivt i forhold til omgivelserne, kan tillades op til 12 m. bygningshøjde.
Særlige bestemmelser Der må ikke placeres særligt recipientkrævende virksomheder eller etableres kontorer eller lignende udover den til de enkelte virksomheder henhørende administrationer.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk