Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.E7

Forslag

Plannummer 2.1.E7
Plannavn Erhvervsområde syd for Hornbjergvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. bygningshøjde: 8,5m, enkelte bygningsafsnit i en større højde. Hvor terrænforholdene, herunder banevolden, kan udnyttes positivt i forhold til omgivelserne, kan der tilllades op til 12m bygningshøjde.
Særlige bestemmelser Området ligger indenfor et geologisk interesseområde og et område med særlig drikkevandsinteresse, hvorfor virksomheder, som håndtere stoffer som er potentielt grundvandstruende ikke bør placeres her.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk