Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.E8

Forslag

Plannummer 2.1.E8
Plannavn Erhvervsområde ved togstation langs Rosenholm Å
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m bortset fra enkelte bygningsdele.
Særlige bestemmelser Der må ikke placeres særligt recipientkrævende virksomheder eller etableres kontorer eller lignende udover den til de enkelte virksomheder henhørende administrationer.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk