Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.O12

Forslag

Plannummer 2.1.O12
Plannavn Offentligt område ved Dalgårdsparken til grønt støjbælte
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Området skal friholdes for bebyggelse udover bygninger der er nødvendige for områdets drift samt fællesanlæg og fællesbygninger til betjening af hele byen.
Særlige bestemmelser Der skal ses bort fra dette område ved fastsættelse af støjkrav til virksomheder.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk