Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.O7

Forslag

Plannummer 2.1.O7
Plannavn offentligt område til kirke og lign. i Hornslet
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Provst Exner-bestemmelser' skal overholdes, dog således at et delområde ud mod Rodskovvej kan indgå i en nærmere bevaringsplanlægning for 'Brogården' ...
Særlige bestemmelser ...og kirkens omgivelser, med henblik på at sikre en helhed i omgivelserne og om muligt en bebyggelsesmæssig og/eller beplantningsmæssig opstramning af kirkepladsen.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk