Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.T1

Forslag

Plannummer 2.1.T1
Plannavn Teknisk anlæg, Rensningsanlæg i Hornslet
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Rensningsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Der må kun etableres bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Særlige bestemmelser Der skal sikres et 4m bredt bælte på hver side af åen til offentlig sti samt hegn og beplantning omkring anlæg.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk