Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.12.R1

Forslag

Plannummer 3.12.R1
Plannavn Rekreativt område til Kaløvig kursus- og ferieejendom
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Anlæg må højst omfatte 100 senge-pladser. Arealet er omfattet af tinglyst strandbeskyttelseslinie. Eventuel ny bebyggelses udformning og udseende skal harmonere med eksisterende bebyggelse og landskabets karakter, herunder fredningsbestemmelser.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk