Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.12.R2

Forslag

Plannummer 3.12.R2
Plannavn Rekreativt område til skiveskydebane ved Strandvejen/ Følle Mølle
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Støjende fritidsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 5
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse som skydebane.
Særlige bestemmelser Bebyggelsens udseende og anlægget som helhed skal falde sammen med de grønne omgivelser, bl.a. gennem beplantning.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk