Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.12.R3

Forslag

Plannummer 3.12.R3
Plannavn Rekreativt område til Nappedam Bådehavn ved Molsvej
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Lystbådehavn
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: Som eksisterende klubhus.
Særlige bestemmelser Nye beplantninger skal være naturligt hjemmehørende i kystområdet. Byggeri og udearealer tilpasses det omgivende landskab.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk