Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.13.S1

Forslag

Plannummer 3.13.S1
Plannavn Sommerhusområde ved Ugelbølle strand
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 15
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 3
Notat om bebyggelsen Max. højde: 3 m, fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter. Min. grundstørrelse 800 m2
Særlige bestemmelser Taghældning højst 55 grader.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk