Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.14.O1

Forslag

Plannummer 3.14.O1
Plannavn Offentligt område ved Kalø gods
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Højst 2.800 m2 nyt byggeri inden for fastlagte byggeområder.
Særlige bestemmelser Godsmiljøet på Kalø med bygninger, gårdrum og grønne områder skal bevares. Udformningen af ny bebyggelse og udearealer skal tilpasses godsmiljøet og det omgivende landskab.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk