Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.14.O2

Forslag

Plannummer 3.14.O2
Plannavn Offentligt område til Vildtforvaltningsskolen Kalø
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen Der fastlægges byggefelter, hvor ny bebyggelse skal placeres.
Særlige bestemmelser Bebyggelsens placering og udformning og udseende samt udearelerne skal tilpasses landskabet
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk