Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.14.O4

Forslag

Plannummer 3.14.O4
Plannavn Offentligt område til formidlingscenter ved Kalø Slotsruin
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Byggefelt til nyt formidlingscenter skal placeres, hvor eksisterende kiosk og overdækket spiseplads nu ligger, og ikke gives en størrelse, der overstiger 300 m2
Særlige bestemmelser Ny bygning til formidlingscenter skal etableres i proportioner og materialer, der harmonere med udtrykket i eksisterende bjælkehus /krobygning. Eksisterende bolig, Molsvej nr. 29, klassificeres som bevaringsværdig.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk