Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.B10

Forslag

Plannummer 3.1.B10
Plannavn Boligområde ved Moesbakken
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 10.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2 i åben-lav og 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag i tæt-lav. Max. højde: 8,5 m i åben-lav og 10,5 m i tæt-lav.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk