Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.BE1

Forslag

Plannummer 3.1.BE1
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Molsvej og Grenåvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Særlige bestemmelser Lokalplaner skal tage sit udgangspunkt i 'Byfornyelsesprogram, Rønde midtby, 2001' og i 'Skilte- og facademanual, Rønde midtby 2000'
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk