Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.BE3

Forslag

Plannummer 3.1.BE3
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Åkærsvej og Bækkelundsvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 10
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 40% for den enkelte ejendom, dog højst 60 for den enkelte ejendom for randbebyggelsen langs Århusvej. Max. antal etager: 3 langs Bækkelundsvej og 2 langs Åkærsvej. Max. højde: 10 m langs Bækkelundsvej og 8,5 m langs Åkærsvej.
Særlige bestemmelser Nybyggeri og ubebyggede arealer mod Århusvej skal udformes med et udseende, som lever op til, at arealet er byen 'port' mod vest.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk