Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.C1

Forslag

Plannummer 3.1.C1
Plannavn Centerområde ved Hovedgaden
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 4
Max. bygningshøjde 15
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 4, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag etager eller hvor øverste etage skal være penthouse.
Særlige bestemmelser Lukkede butiksfacader ud mod Hovedgaden skal undgås.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk