Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.C4

Forslag

Plannummer 3.1.C4
Plannavn Centerområde ved Molsvejen
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 65
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 10
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag eller hvor øverste etage skal være penthouse.
Særlige bestemmelser Lokalplaner skal tage sit udgangspunkt i 'Byfornyelsesprogram, Rønde midtby, 2001' og i 'Skilte- og facademanual, Rønde midtby 2000'
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk