Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.E1

Forslag

Plannummer 3.1.E1
Plannavn Erhvervsområde ved Åkærsvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 10
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 40% for den enkelte ejendom, dog højst 60% for den enkelte ejendom for randbebyggelsen langs Århusvej. Max. antal etager: 3 langs Bækkelundsvej og 2 langs Åkærsvej. Max. højde: 10 m langs Bækkelundsvej og 8,5 m langs Åkærsvej.
Særlige bestemmelser Området er bestemt til erhverv der kan have fordel af det omkringliggende landskabet. Der skal stilles særlige krav til den arkitektoniske udformning i forhold til indpasning i landskabet.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk