Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.E2

Forslag

Plannummer 3.1.E2
Plannavn Erhvervsområde, Fjernvarmeværk
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 13
Notat om bebyggelsen Max. højde: 13 m, dog 25 m for skorstene.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk