Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.O7

Forslag

Plannummer 3.1.O7
Plannavn Offentligt område til Kursuscenter ved Strandvejen
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 10
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Området skal anvendes til hospice og rekreativt område. Eksisterende grønt areal skal bevares. Der skal etableres et plantebælte af stedets arter langs områdets nordlige grænse mod erhvervsområde.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk