Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.1.R2

Forslag

Plannummer 3.1.R2
Plannavn Rekreativt område til kolonihaven, Bregnet Bakke
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Kolonihaver
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 4
Notat om bebyggelsen Det enkelte havelod kan max. andrage 600 m2.
Særlige bestemmelser Lokalplanlægning skal fastlægge anvendelsen, herunder for bebyggelsens udformning og placering.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk