Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.2.O3

Forslag

Plannummer 3.2.O3
Plannavn Offentligt område til skole i Ugelbølle
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Områderne skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i helhedsplanen for Ugelbølle Øst, men med mulighed for skole og institution eller lignende.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk