Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.2.R1

Forslag

Plannummer 3.2.R1
Plannavn Rekreativt område til kursus- og feriecenter i forbindelse med golfbanen
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent 35
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk