Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 3.2.R2

Forslag

Plannummer 3.2.R2
Plannavn Rekreativt område til golfbane ved Ugelbølle
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Golfbaner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 03-Rønde-Ugelbølle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges yderligere
Særlige bestemmelser Terrænreguleringer minimeres. Vådområder bevares. Den lokale befolkning skal gives mulighed for at benytte golfbanen
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk