Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.12.R1

Forslag

Plannummer 4.12.R1
Plannavn Rekreativt område til motorsportsbane ved Basballe
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Støjende fritidsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Til motorsportsbanen kan der etableres bygninger, der er nødvendige for arealets brug som motorbane.
Særlige bestemmelser Skovområdet skal forblive skov.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk