Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.12.R4

Forslag

Plannummer 4.12.R4
Plannavn Rekreativt område til Fuglsøcenteret
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 12.5
Notat om bebyggelsen Max. Bygningshøjde: 12,5 m, dog skal nybyggeri i forhold til den maksimale bygningshøjde udformes i harmoni med den eksisterende bebyggelse og de særlige landskabelige træk.
Særlige bestemmelser Området skal anvendes til kursusvirksomhed, hotel m.m. Ny bebyggelse skal i dimensioner, udformning og materialevalg harmonere med den eksisterende bebyggelse samt de landskabelige kvaliteter.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk