Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.12.R5

Forslag

Plannummer 4.12.R5
Plannavn Rekreativt område til Karbenhøj ved Fuglsø
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Områdets nuværende bebyggelse skal bevares. Eventuelle om- og tilbygninger skal fastholdes med en karakter af landbrugsbebyggelse.
Særlige bestemmelser Området fungerer allerede i dag som natur- og friluftscenter. - en funktion som skal fastholdes.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk