Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.13.S42

Forslag

Plannummer 4.13.S42
Plannavn Sommerhusområde ved Vestre Strandvej
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent 15
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 15 % for den enkelte ejendom, dog max. 180 m2 sommerhus og max. 50 m2 udehus eller garage. Tagbeklædning skal være grå, mørkegrå eller sort. Der må ikke anvendes glaserede tagsten.
Særlige bestemmelser Taghældning højst 55 grader. Opsætning af plankeværk skal sløres med levende hegn og herudover må hegn kun udføres som levende hegn. Ingen form for skiltning (undtagen husnummer og navneskilt) og reklamering på ejendommene må finde sted.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk