Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.13.S55

Forslag

Plannummer 4.13.S55
Plannavn Sommerhusområde ved Fuglsø
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent 15
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Området er opstået efter udlæg af rammeområde 56 til rekreativt areal.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk