Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.13.S57

Forslag

Plannummer 4.13.S57
Plannavn Sommerhusområde ved Fuglsø Strand
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 6.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Min. grundstørrelse: 1 tdl. (5516 m2)
Særlige bestemmelser Taghældning højst 55 grader.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk