Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.14.O3

Forslag

Plannummer 4.14.O3
Plannavn Offentligt område til Egens Krike
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse f.eks. toiletbygning, velfærds- og graverbygning.
Særlige bestemmelser Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk