Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.14.O4

Forslag

Plannummer 4.14.O4
Plannavn Offentlig område til Syddjurs Friskole i Egens
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent 30
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. 8,5 m. Dog kan der opføres 1 bygning til teater, idrætsformål o.lign. med en max højde på 11 m.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk