Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.14.O6

Forslag

Plannummer 4.14.O6
Plannavn Offentligt område til kirken i Stødov-Fejrup
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse f.eks. toiletbygning, velfærds- og graverbygning.
Særlige bestemmelser Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk