Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.15.T1

Forslag

Plannummer 4.15.T1
Plannavn Teknisk anlæg, Rensningsanlæg ved Skellerup
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Rensningsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Der skal etableres afskærmende beplantning.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk