Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 4.1.O2

Forslag

Plannummer 4.1.O2
Plannavn Offentligt område til skole og idrætsanlæg
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 04-Mols-Helgenæs
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Den vestlige del af arealet (over for kirken) må ikke bebygges.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk