Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.1.E4

Forslag

Plannummer 5.1.E4
Plannavn Erhvervsområde ved Vestergade 108, Ryomgård Tømmerhandel
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk