Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.1.E5

Forslag

Plannummer 5.1.E5
Plannavn Erhvervsområde ved Industrivej, vest for jernbanen
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m. Mindre bygningsafsnit kan opføres med en større bygningshøjde, såfremt det særlige hensyn til virksomhedens indretning nødvendiggør det.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk