Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.1.E7

Forslag

Plannummer 5.1.E7
Plannavn Erhvervsområde ved Nimtoftevej 41 og 43
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 6.5
Notat om bebyggelsen Ingen parcel må udstykkes større end 21.000 m².
Særlige bestemmelser Det skal tilstræbes, at der langs områdets grænse mod det åbne land etableres et min. 3 meter bredt beplantningsbælte af karakter som egnens markhegn.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk