Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.1.O11

Forslag

Plannummer 5.1.O11
Plannavn Offentligt område til aktivitetscenter og bofællesskab
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Sociale institutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Det samlede etageareal til ny bebyggelse, må ikke at overstige 6.600 m2 for området under et. Bebyggelsens højeste punkt må ikke overstiger kote 30,00.
Særlige bestemmelser Der skal ved lokalplanlægning fastlægges en byggelinie langs kommuneplanrammens østlige skel. Ingen ny bebyggelse må i byggeriets sydøstlige hjørne komme nærmere skel end 16 m og i byggeriets nordøstlige hjørne 18 m
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk