Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.1.O5

Forslag

Plannummer 5.1.O5
Plannavn Offentligt område ved Nimtoftevej II
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent 15
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m, dog med undtagelse af kirketilpasninger. Området må ikke bebygges yderligere, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk