Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.1.R2

Forslag

Plannummer 5.1.R2
Plannavn Rekreativt område til natur- og fritidsformål nord for Ryomgård
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Der må i området ikke opføres bygninger af nogen art, bortset fra et max. 20 m² redskabshus, der placeres efter Byrådets anvisninger.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk