Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.2.BE3

Forslag

Plannummer 5.2.BE3
Plannavn Blandet bolig og erhverv til jordbrugsparceller i Pindstrup
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Jordbrugsparceller
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. At det samlede bruttoetageareal indenfor den enkelte parcel ikke overstiger 250 m2 beboelse samt 100 m2 udhus.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk