Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 5.2.R1

Forslag

Plannummer 5.2.R1
Plannavn Rekreativt område til bynær skov ved Pindstrup
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 05-Ryomgård-Pindstrup
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Ingen bebyggelse, undtaget en spejderhytte på max. 120 m2.
Særlige bestemmelser Der skal i området udarbejdes plejeplan med speciel hensynstagen til bibeholdelse af den eksisterende lyngbeplantning og rydning af selvsåede træarter.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk