Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.11.E2

Forslag

Plannummer 6.11.E2
Plannavn Erhvervsområde, Århus Lufthavnsterminal
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 10
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Bebyggelsen i området opføres efter en i lokalplanen godkendt bebyggelsesplan, som indeholder retningslinjer for bygninger, flyplatforme, færdselsarealer og parkering. Området skal zoneres efter miljøklasse af hensyn til de omgivende arealer.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk