Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.11.E3

Forslag

Plannummer 6.11.E3
Plannavn Erhvervsområde ved Pederstrup (Perstrup Beton Industri A/S)
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Industri
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 13
Notat om bebyggelsen Max. Bygningshøjde: 13,0 m målt fra et af Syddjurs Kommune fastsat niveauplan. Undtaget er skorstene, siloer, ventilationsanlæg og lign., hvor en større højde er begrundet i virksomhedens drift, herunder overholdelse af miljøkrav.
Særlige bestemmelser Langs virksomhedens ydre grænser skal afgrænses af beplantning, der slører indblikket til virksomhedens område, Beplantningen skal løbende vedligeholdes
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk