Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.11.E4

Forslag

Plannummer 6.11.E4
Plannavn Erhvervsområde ved Pederstrup (Perstrup Beton Industri A/S)
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Industri
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 5
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 13
Notat om bebyggelsen Der må ikke opføres ny bebyggelse inden for rammeområdet, dog undtaget anlæg og kranbaner til udendørs oplagring, samt transformerstation og lign. Kranbaner må opføres i en max. højde på 13,0 m. Max. bygningshøjde på 3.0 m.
Særlige bestemmelser Langs virksomhedens ydre grænser skal afgrænses af beplantning, der slører indblikket til virksomhedens område, Beplantningen skal løbende vedligeholdes
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk