Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.12.R1

Forslag

Plannummer 6.12.R1
Plannavn Rekreativt område til Skandinavisk Dyrepark
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Forlystelsesanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 2
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Der skal indenfor området være mulighed for indretning af cafeteria, toiletter, udsalgssteder, stalde, parkeringspladser, tilkørselsvej o.l., som skønnes at have en naturlig tilknytning til parken.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk