Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.12.R4

Forslag

Plannummer 6.12.R4
Plannavn Rekreativt område til MC Camping ved Nødager
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Campingplads
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Der kan opføres et mindre antal bygninger til brug for pladsens drift.
Særlige bestemmelser Læhegn mod vest skal bevares. Skrænten ned mod Nødager landsby samt fortidsmindet i nord og beskyttelseszonen omkring, må ikke benyttes til liggepladser af nogen art eller byggeri.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk