Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.14.O1

Forslag

Plannummer 6.14.O1
Plannavn Offentligt område til AMU-Center Djursland
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Der må i området, udover de bestående bygninger, højst må opføres 5 stk. bygninger (observations/kontroltårne), hver med maksimalt grundareal på 25 m2 og højde 8,5 m over terræn.
Særlige bestemmelser Området anvendes til arbejdsmarkedsuddannelser med tilhørende bygnings- og parkeringsanlæg bl.a. køreteknisk anlæg. Områdets disponering fastlægges i en lokalplan indeholdende bl.a. byggefelter, adgangsforhold, jordvolde m.v.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk